Lorem ipsum dolor sit

INSCHRIJVEN
Het inschrijven of reserveren van een workshop is telefonisch mogelijk of via de mail. Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de op deze site beschreven voorwaarden.

U kunt zich individueel of met een groep inschrijven voor de ochtend- of middagworkshop zilver ring maken. Siering Edelsmeden behoudt zich het recht om bij onvoldoende inschrijvingen de workshop niet te laten doorgaan. Het minimaal aantal deelnemers is 2 personen.

Tenzij anders is afgesproken dient u bij het reserveren van een datum 25% van het bedrag van de workshop over te maken op IBAN NL83 KNAB 0258255382 t.n.v. Siering Edelsmeden o.v.v. naam en workshopdatum en het aantal personen. Het restbedrag dient 7 dagen voor aanvang van de workshop/cursus te zijn voldaan op het bovengenoemde rekeningnummer.

FOTOGRAFIE
U stemt ermee in dat foto’s die gemaakt worden tijdens de workshop gebruikt mogen worden voor promotionele en commerciële doeleinden van Siering Edelsmeden (o.a. website en social media) zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

ANNULEREN

Mocht u wegens omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de workshop dan dient dit uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de workshop schriftelijk te worden medegedeeld en zal het bedrag, minus 15% van het totaal bedrag voor gemaakte kosten, worden teruggestort. Wanneer er niet 7 dagen van te voren wordt afgemeld zal het bedrag van de workshop niet worden terug betaald, maar kan men wel kiezen voor deelname op een andere datum of men zoekt zelf voor een vervangende deelnemer.

Wanneer de workshop niet door kan gaan door ziekte van de docent dan zal het bedrag van de workshop volledig worden terug gestort indien er in overleg niet tot een nieuwe, vervangende datum binnen redelijke termijn kan worden gekomen.

VEILIGHEID
Er wordt van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften in het atelier in acht worden genomen. Aan een workshop deelnemen is geheel voor eigen risico. Uiteraard doen wij er alles aan om de workshop veilig te laten verlopen.

U werkt in een atelier met machines en gereedschappen. Daarom raden wij u af om loszittende kleding te dragen. Het gebruiken van sommige medicijnen, evenals het gebruik van alcohol, kan het omgaan met machines onmogelijk maken en is daarom af te raden. (Dit ter beoordeling van de edelsmid)